Over mij

Thoma Juridisch Advies is in 2020 opgericht door mr. Kirsten (van der Cruijsen-) Thoma. Kirsten studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht en behaalde in 2017 de Master Nederlands recht, specialisatie Bestuursrecht evenals de specialisatie Privaatrecht. Tijdens haar studie heeft Kirsten ervaring opgedaan bij onder meer een advocatenkantoor en de rechtbank Limburg. Na haar studie is Kirsten gestart bij een (middelgrote) gemeente in Limburg. Vanuit deze ervaring heeft Kirsten besloten om in 2020 Thoma Juridisch Advies op te starten, naast haar parttime werkzaamheden als jurist (op detacheringsbasis) bij diverse gemeenten.

Het aanbieden van een brede en integrale dienstverlening is één van de kenmerken van Thoma Juridisch Advies. Een vraagstuk staat immers nooit op zichzelf en heeft vaak raakvlakken met andere rechtsgebieden. Om deze reden heeft Kirsten ook een brede interesse in veel verschillende onderwerpen, die zij goed weet toe te passen in haar dienstverlening.


Mede om deze reden heeft Kirsten ook besloten om onderdeel uit te maken van SKIN, feel good. SKIN, feel good is een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven die ondernemers kunnen voorzien van één advies. Ook hier geldt vaak dat een vraagstuk niet op zichzelf staat, maar raakvlakken heeft met andere disciplines en branches.


Thoma Juridisch Advies staat gemeenten, ondernemers én particulieren bij binnen het Bestuursrecht, het (algemeen) Privaatrecht en het Huurrecht.


Heeft u een vraag? Neem gerust vrijblijvend contact op!

Mijn Specialisaties

Bestuursrecht

Thoma Juridisch Advies is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Zij wordt momenteel door verschillende gemeenten ingehuurd en daarnaast staat zij zowel ondernemers als particulieren bij in procedures tegen de overheid. Thoma Juridisch Advies kan u onder meer ondersteunen bij:

 • Het maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep
 • Het opvragen van documenten (Wob-verzoeken)
 • Vergunning zoals omgevingsvergunningen of APV-vergunningen
 • Het indienen van een handhavingsverzoek of het voeren van een handhavingsprocedure tegen de gemeente
 • Het voeren van een procedure in het kader van woningsluitingen

(Algemeen) Privaatrecht

Naast het Bestuursrecht is Thoma Juridisch Advies tevens gespecialiseerd in het (algemeen) Privaatrecht. Hierbij kan gedacht worden aan het vooraf toetsen van contracten, het beoordelen van geschillen over gesloten contracten, het opstellen van bruikleenovereenkomsten, maar ook aan vraagstukken rondom wanprestatie.


Binnen het (algemeen) privaatrecht kan Thoma Juridisch Advies u onder meer ondersteunen bij:

 • Exploitatieovereenkomsten
 • Bruikleenovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Wanprestatie
 • Ingebrekestelling

Huurrecht

Heeft u advies nodig met betrekking tot het opstellen van een huurovereenkomst of de beëindiging van een huurovereenkomst? Ook daarvoor kunt u terecht bij Thoma Juridisch Advies. Thoma Juridisch Advies is namelijk ook gespecialiseerd in het huurrecht.


Binnen het huurrecht kan Thoma Juridisch Advies u onder meer ondersteunen bij:

 • Het opstellen van een huurovereenkomst
 • Het beëindigen van een huurovereenkomst
 • Het adviseren in het kader van huurgeschillen

Meer lezen over Thoma Juridisch advies?

Check mijn blog!